Articles, Newsletters, Podcasts, and Video

Pete Gillibrand – Revolution for Accessibility

By DNW Contributors / 2022-04-25
Posted in

The Disability Sport Wales podcast is hosted by T11 sprinter James Ledger and aims to inspire listeners with some truly inspirational stories with sports people who have overcome significant obstacles to lead incredible lives🎙

In this episode, James talks to BBC journalist Peter Gillibrand about how the media’s approach, attitude and perception of disability sport has changed in recent times – and he pulls no punches in saying that we are in a ‘revolution for accessibility.’ 📰📻

Make sure to stay up to date with us on social media!
Twitter: @dsw_news
Instagram: @disability_sport_wales
LinkedIn: Disability Sport Wales
Facebook: Disability Sport Wales

Pete’s socials:
Twitter: @GillibrandPeter

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welsh Transcript:
https://bit.ly/petercymraeg

more

An interview with – Stephen Thomas || Beijing 2022

By DNW Contributors / 2022-04-25
Posted in

An interview with Stephen Thomas ahead of the 2022 Winter Paralympic Games in Beijing ❄️🇨🇳

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welsh Transcript:
https://bit.ly/steveWALdsw

Make sure to stay up to date with us on social media!
Twitter: @dsw_news
Instagram: @disability_sport_wales
LinkedIn: Disability Sport Wales
Facebook: Disability Sport Wales

Interview by Sam Lloyd – Lloyd Bell Productions
Twitter: @lloydbell
Instagram: @lloyd.bell
LinkedIn: Lloyd Bell Productions
Facebook: Lloyd Bell Productions

more

An interview with – Menna Fitzpatrick || Beijing 2022

By DNW Contributors / 2022-04-25
Posted in

An interview with Menna Fitzpatrick ahead of the 2022 Winter Paralympic Games in Beijing ❄️🇨🇳

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welsh Transcript:
https://bit.ly/mennaWALdsw

Make sure to stay up to date with us on social media!
Twitter: @dsw_news
Instagram: @disability_sport_wales
LinkedIn: Disability Sport Wales
Facebook: Disability Sport Wales

Interview by Sam Lloyd – Lloyd Bell Productions
Twitter: @lloydbell
Instagram: @lloyd.bell
LinkedIn: Lloyd Bell Productions
Facebook: Lloyd Bell Productions

more

An interview with – Dan Sheen || Beijing 2022

By DNW Contributors / 2022-04-25
Posted in

An interview with Dan Sheen ahead of the 2022 Winter Paralympic Games in Beijing ❄️🇨🇳

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welsh Transcript:
https://bit.ly/danWALdsw

Make sure to stay up to date with us on social media!
Twitter: @dsw_news
Instagram: @disability_sport_wales
LinkedIn: Disability Sport Wales
Facebook: Disability Sport Wales

Interview by Sam Lloyd – Lloyd Bell Productions
Twitter: @lloydbell
Instagram: @lloyd.bell
LinkedIn: Lloyd Bell Productions
Facebook: Lloyd Bell Productions

more

Sports and HCM – Moving Toward Shared Decision Making

By hcmbeat / 2022-04-08
Posted in

Comprehensive risk assessment combined with shared decision making around the decision to participate in sports seems to be the way of the future, as more fully discussed in the most recent ACC/AHA Guidelines.

more

Wheelchair Sidewalk Obstacle Course Removed from Winter Paralympics After Every Single Athlete Fails to Qualify

By Miranda Elimpabeth / 2022-03-08
Posted in

A new event added to the upcoming Paralympic Games in Beijing has already been iced. Wheelchair Sidewalk Slalom is a thrilling obstacle course that pits athletes against the ultimate in rugged terrain: an average city sidewalk during the winter on garbage day.

Points are accrued by dodging car bumpers and overturned waste bins, and by staying upright on icy pavement that not one city planner or contractor ever considered making level. The excitement is heightened by a countdown timer letting athletes know that, should they fail to make it through the course on time, they will not catch their bus or get to the pharmacy before it closes.

The problem, as one official said, was that no athlete from anywhere on planet Earth managed to qualify. “We thought that maybe the Russians or the Canadians would have this on lock since this is how they live 99% of the time, but everyone ended up stuck in the snow, or slid onto the road and got disqualified. All of them!”

“I’m not very happy with my performance,” said Derek Reyes of Team USA. “But I have to say, they did a great job of recreating the neighbor’s truck blocking juuuuuust enough of the sidewalk to force some off-roading. It was very realistic.”

Sources say the International Paralympic Committee may be considering a different event for the 2026 Games, such as Slippery Parking Lot Ice Dancing or Competitive Winter Layering.

The post Wheelchair Sidewalk Obstacle Course Removed from Winter Paralympics After Every Single Athlete Fails to Qualify appeared first on The Squeaky Wheel.

more

Anastasia Blease – #BreakTheBias

By DNW Contributors / 2022-03-08
Posted in

For International Women’s Day this year, collectively we can all #BreakTheBias… Here is our conversation with Performance Pathway Athlete, Anastasia Blease 💜

Make sure to stay up to date with us on social media!
Twitter: @dsw_news
Instagram: @disability_sport_wales
LinkedIn: Disability Sport Wales
Facebook: Disability Sport Wales

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welsh Transcript:
[SL] Beth sy’n dy wneud di mor benderfynol o lwyddo yn dy gamp?

[AB] Rydw i’n mwynhau popeth rydw i’n ei wneud, felly os daw rhywbeth rydw i’n gwybod y byddaf yn ei fwynhau, yn enwedig pêl fasged, ers yr eiliad rydw i wedi dechrau chwarae, rydw i wedi mwynhau bob eiliad felly dyna sy’n fy ysbrydoli i i ddal ati. Mae rhywun yn gwneud cymaint o ffrindiau ac yn creu rhwydwaith ac rydych chi eisiau dal ati ar gyfer y bobl sy’n eich helpu chi, er enghraifft, hyfforddwyr a rhieni ac ati, rydych chi eisiau parhau a dal ati i ennill bron er mwyn talu’n ôl iddyn nhw

[SL] Beth wyt ti’n ei feddwl sy’n gwneud arweinydd da a faint wyt ti’n mwynhau bod yn aelod dylanwadol o’r tîm?

[AB] Rydw i’n credu mai gwneud yn siŵr bod gan bawb yr ysbryd tîm hwnnw, ac rydw i’n meddwl bod dangos dy hyder yn helpu eraill i fod yn hyderus, yn fy marn i beth bynnag. Felly, pan fydda’ i’n arwain y tîm neu os ydw i’n helpu neu’n gyd-gapten neu beth bynnag, rydw i’n hoffi gwneud yn siŵr bod pawb yn cael amser da a gobeithio eu bod yn gyfforddus yn y gêm, rydw i’n credu mai dyna’r peth cyntaf rydw i’n ceisio ei wneud cyn gêm, sicrhau bod pawb yn hapus ac yn barod i fynd, cael gwared â’r holl egni nerfus hwnnw!

[SL] Pa mor falch wyt ti o dy dîm a’r hyn yr ydych chi i gyd wedi’i gyflawni?

[AB] A dweud y gwir, rydw i’n credu mai’r tîm merched yw’r tîm rydw i fwyaf balch ohono oherwydd pan ddaethon ni i’r gynghrair am y tro cyntaf, doeddwn i ddim yn rhan o’r tîm gan nad oeddwn i’n ddigon hen. Roedd rhaid i chi fod yn 14 oed, felly fe wnaethon ni ymuno ychydig flynyddoedd cyn COVID ac fe wnaethon ni ymuno ar waelod y gynghrair a doedd neb yn meddwl y bydden ni’n ennill unrhyw beth ond fe wnaethon ni ennill y gynghrair yn hawdd a chael dyrchafiad i Adran Dau, ac yna’r flwyddyn wedyn fe gawsom ni ddyrchafiad i Adran Un, ac rydyn ni’n falch ein bod ni’n dîm cartref ond gan ein bod ni’n gwneud mor dda, rydyn ni wedi bod yn denu pobl o bob cwr o’r DU, felly rydyn ni’n cael rhai merched yn cysylltu â ni nawr sydd heb dîm i fynd iddo efallai, neu sydd eisiau cymryd rhan mewn pêl fasged ac maen nhw’n dod at North Wales Knights ac yn holi sut allwn ni eu helpu, felly rydyn ni’n rhyw fath o adeiladu rhwydwaith braf ac mae dwy o ferched o Portsmouth wedi ymuno â ni’r tymor yma, mae gennym ni ferch o Iwerddon ac rydyn ni’n edrych ar rai eraill hefyd, felly rydw i’n credu ein bod ni’n adeiladu tîm o chwaraewyr sy’n mynd i ddatblygu i fod yn chwaraewyr gwell a dyna rydw i fwyaf balch ohono…

[SL] Oes gennych chi arwyddair fel tîm?

[AB] Ar ôl pob seibiant ac ati, rydyn ni’n llafarganu, bydd y capten neu bwy bynnag sy’n gweiddi yn dweud "we are" ac yna mae gweddill y tîm yn gweiddi "Knights" felly rydw i’n credu bod hynny’n pwysleisio bod pob un ohonom ni yn un o’r Knights, rydyn ni’n dîm ac yn mynd allan i ennill gyda’n gilydd!

more

Beth Munro – #BreakTheBias

By DNW Contributors / 2022-03-08
Posted in

For International Women’s Day this year, collectively we can all #BreakTheBias… Here is our conversation with GB Taekwondo Paralympic Silver Medallist, Beth Munro 💜

Make sure to stay up to date with us on social media!
Twitter: @dsw_news
Instagram: @disability_sport_wales
LinkedIn: Disability Sport Wales
Facebook: Disability Sport Wales

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welsh Transcript:
[SL] Gan feddwl am Tokyo 2020, pa mor falch wyt ti o dy lwyddiant?

[BM] Dydw i ddim yn meddwl fy mod i’n gallu esbonio’r peth eto, ar ôl cyfnod mor fyr, dros nos bron – fel y dywedais ti, o fod heb gicio neb cyn mis Tachwedd 2019, i fod yn enillydd medal Paralympaidd arian mewn camp newydd i’r Gemau Paralympaidd. Fe wnes i greu hanes y diwrnod hwnnw, ac mae’n fy llorio i bob tro y byddaf yn meddwl am y peth a bob tro y bydd pobl yn gofyn y cwestiwn yma i mi, ond rydw i’n falch iawn – ohonof fi fy hun a’r unigolion o fy nghwmpas i hefyd sydd wedi fy nghefnogi i drwy’r broses, felly fel ti’n ei wybod, ChAC oedd dechrau’r daith – rydw i’n mynd i enwi Anthony Hughes eto, dyn gwych. Taekwondo Cymru arweiniodd y ffordd ac yna GB Taekwondo, ac allwn ni ddim bod wedi gwneud hynny hebddyn nhw a byddaf yn dal i wella a gobeithio ennill medal Aur ym Mharis!

[SL] Sut mae’n teimlo bod yn fodel rôl i ferched ifanc a pha gyngor fyddet ti’n ei roi?

[BM] 100% – mae unrhyw beth yn bosib! Rydw i wedi dweud hyn ac fe wnaf i ei ddweud eto, roedd y freuddwyd yma wastad wedi bod ar fy meddwl i ond roedd yn rhywbeth roeddwn i’n meddwl fyddai’n amhosibl. Na, does dim byd yn amhosibl, mae gen i fedal i brofi hynny ac mae’r ffaith fy mod i bellach yn fodel rôl i unigolion ifanc, merched ifanc, ac yn eu grymuso nhw i fod yn fenywod elitaidd mewn chwaraeon yn y dyfodol yn anhygoel a byddaf yn parhau i geisio gwneud hynny hyd y gallaf…

more

Fiona Reid – #BreakTheBias

By DNW Contributors / 2022-03-08
Posted in

For International Women’s Day this year, collectively we can all #BreakTheBias… Here is our conversation with CEO of Disability Sport Wales, Fiona Reid 💜

Make sure to stay up to date with us on social media!
Twitter: @dsw_news
Instagram: @disability_sport_wales
LinkedIn: Disability Sport Wales
Facebook: Disability Sport Wales

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welsh Transcript:
[SL] Fel Prif Swyddog Gweithredol, pa mor falch ydych chi o’ch rôl a’r gwaith y mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn ei wneud i gynnig cynwysoldeb a hygyrchedd?

[FR] Mae wir yn anrhydedd bod yn y rôl yma a gweithio mewn chwaraeon yn gyffredinol ond yn sicr mewn chwaraeon sy’n sicrhau newid lle mae cynhwysiant wrth wraidd y broses. Rydw i wedi bod yn rhan o’r broses am nifer o flynyddoedd ac wedi gweld newid mewn agwedd at ddiwylliant cynhwysol, yr angerdd yn y sector a’r newid hwnnw lle rydyn ni’n dechrau gweld yr effaith nawr o’r holl feddyliau a’r gwaith ac effaith pawb dros y deng mlynedd diwethaf yn enwedig, ond cyn hynny hefyd.

[SL] Ydi #ChwaluRhagfarn yn teimlo fel thema addas yng nghyd-destun yr hyn rydych chi a’r tîm yn ymdrechu i’w gyflawni bob dydd?

[FR] Yn sicr, mae hynny’n rhywbeth sylfaenol dydi, cyn gynted ag y byddwn ni’n dechrau chwalu rhagfarnau – boed hynny’n rhai ymwybodol neu heb yn wybod i bobl, dyna lle rydyn ni’n dechrau gwneud gwahaniaeth, felly i mi ’dyw e ddim yn golygu diwrnod yn unig, ’dyw Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ddim yn golygu un diwrnod yn unig, fe ddylai olygu bob dydd, os ydyn ni’n meddwl am sut ydyn ni’n sicrhau newidiadau er gwell i unrhyw un, waeth beth fo’r amgylchiadau, y sefyllfa, yr amgylchedd neu’r amodau maen nhw’n canfod eu hunain ynddyn nhw, neu’n dod ohonyn nhw neu’n cytuno â nhw, mae’n golygu chwalu’r rhagdybiaethau hynny’n llwyr, bylchau mewn dealltwriaeth a sicrhau eich bod chi’n gwybod am Chwaraeon Anabledd Cymru fel sefydliad, mae hynny’n allweddol iawn i’r rôl sydd gennym ni o ran sicrhau eich bod chi’n gwybod bod pobl yn gweld chwaraeon cynhwysol fel camp yng ngwir ystyr y peth, felly mae’n berthnasol iawn mai dyna ydi’r thema ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni.

[SL] Beth sy’n gwneud heddiw’n bwysig wrth i ni ddod at ein gilydd fel menywod?

[FR] Ie, rydw i’n credu mai dyna’r peth, yn enwedig heddiw gyda Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, mae’n golygu bod yn ymwybodol o’r gwerth rydych chi’n ei gynnig wrth ddod o wahanol fathau o gefndiroedd ac ati, ond hefyd bod yn ymwybodol bod heriau parhaus y mae llawer o fenywod yn yr achos yma yn eu hwynebu o hyd, ac nad dim ond y ffaith eu bod nhw’n fenywod sy’n eu gwneud nhw’n gyffredin, mae ganddyn nhw hefyd wahanol amrywiaethau ar wahân i hynny, felly o ’mhrofiad i, o ran y gwerth rydw i’n ei gynnig, Sam, byddai’r cyfleoedd a’r heriau rydw i’n eu profi yn wahanol i dy rai di, ond rydyn ni’n unedig mewn rhyw ffordd gyffredin hefyd, ac yn y pen draw, mi rydw i’n gwybod, pan wyt ti mewn swydd arwain, bod hynny’n dod yn fwy a mwy cyffredin nawr i fenywod ddal y swyddi arwain hynny, ond dydi hynny ddim yn gyffredin mewn rhai cylchoedd o hyd, ac rydw i’n credu ei bod yn bwysig iawn i bob un ohonom ni adlewyrchu ar y gwerth mae pawb yn ei gynnig i’r ystafell fwrdd, i swyddi C-Suite, i swyddi rheoli, swyddi arwain, a’r ffordd maen nhw’n cael eu cynnal, bod amrywiaeth a’r gwahaniaeth rhwng ac o fewn grwpiau yn rhywbeth na ddylen ni golli golwg arno, ac yn arbennig wrth feddwl am hynny fel menyw gyda’r awgrymiadau ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod o ran iawn beth ddylwn i ei wneud, beth ydi fy heriau i, beth ydi fy manteision a fy nghryfderau i, mae’n dda adlewyrchu ar hynny ac rydw i’n gwybod bod gennym ni lawer o eiriolwyr, nid dim ond menywod, neu sy’n sicrhau bod newid yn parhau yn gadarnhaol a dal i wella’r hyn rydyn ni’n ei wneud yn gyffredinol y tu allan i chwaraeon a’r tu mewn iddyn nhw…

more

‘Isn’t Life Hard Enough for You?’ Coworkers Ask Paralympian

By 2shoes4eyes / 2022-03-07
Posted in

It was Monday morning, which meant the usual “What did you do this past weekend? Mine was waaaay more exciting than yours” B.S. banter among coworkers in the break room.

“You did what this weekend?” Mary Price asked Jennifer Markson. “Isn’t your life hard enough? You’re wheelchair-bound! You shouldn’t move around so much, plus you look exhausted and in so much pain. Take care of your poor body!” Price bit into her third caramel doughnut, shaking her head in disbelief at Markson.

It would be inhuman not to be exhausted and in pain. Markson, who has spina bifida, had just completed her sixth Ironman — a 2.4-mile swim, 112-mile bike and 26.2-mile run — the day before and was simultaneously training to compete in Nordic Skiing at the 2022 Winter Paralympics in Beijing. “It’s OK, I’ll rest and recover,” said Markson, taking a bite of her apple. “Competing makes me happy. You should try it sometime.”

Ignoring her comments, Jonathon Meyers chimed in, “It’s torturous enough for you being disabled. Why put yourself through such grueling sports? Leave it to able-bodied people. They’re stronger.”

“Can’t you just do the Thanksgiving Turkey Trot once a year like the rest of us regular people?” added Mark Smith, scratching his beer belly. “Or stay home and watch telly all day like other disabled people? I’m not disabled and I even like doing that.”

There are some people you educate and others you just walk away from, thought Markson. “These people are wearing me out more than all my races and competitions put together,” she mumbled to herself. “If I had a point for every dumb comment I hear, I’d win the gold hands-down in March!”

Biting her tongue and resisting an HR-worthy assault on the trio, she left the cacophony of braying asses and made her way to her desk where she immediately started searching for a work-from-home job.

The post ‘Isn’t Life Hard Enough for You?’ Coworkers Ask Paralympian appeared first on The Squeaky Wheel.

more